LPG güvenlidir. Petrolün işlem görmesi esnasında oluşur. LPG(likit petrol gazı) araçların deposunda sıvı haldedir. Gaz haline aracın önündeki regülatörde sıcak su yardımıyla dönüşür. Emniyet olarak Avrupa?da kullanılan en son standart ülkemizde mecburi standart olarak kullanılmaktadır. ECR 67-01 standardında emniyet en önemli uygulamadır. Araç komple yandığında lpg tankı patlamaz. Araç büyük çarpmalarda lpg tankına hiçbir problem olmaz. Tanktaki basınç yükselmelerinde 27 bar da tahliye eden emniyet relief valfi mevcuttur. Yanmalarda tahliye için multivalfin üzerinde kurşun tapa vardır. Bu tapa sıcaklığın etkisiyle erir ve tahliyeyi bu noktadan gerçekleştirerek oluşan basıncın düşmesi sağlanmış olur. Aşırı akım valfi sistemde mevcuttur. Herhangi bir noktadan aşırı akım gerçekleştiğinde direk tanktan kilitler. Multivalfin üzerindeki elektro valf ile araçta elektrik kesildiğinde gaz akışını keser. Tüm bu emniyetler LPG nin güvenlik açısından kamuoyundaki algısından kaynaklanıyor. Bu emniyetlerin olmadığı eski LPG sistemlerinde bile benzine oranladığımızda çok az olay var. Netice olarak LPG dönüşüm kurallarına uygun ve standart malzemelerle yapılırsa çok emniyetlidir.

LPG, Likit Petrol Gazıdır. Yani petrolün işlenmesi esnasında ortaya çıkan petrolün en güzel halidir. LPG nin Oktan sayısı benzinden yüksektir. Oktan sayısı araçta vuruntusuz çalışmayı sağlar. Vuruntusuz çalışma motorun ömrünü arttırır. Benzin ve LPG arasındaki yoğunluk farklılığından, benzinde 1lt ile 10km kat edebilen bir araç,LPG de 1lt ile 9km mesafe kat edebilir.

LPG nin soğuk havalarda geç çalışma meselesi karbüratörlü araçlar için söz konusudur. Yeni nesil dönüşüm kitine sahip araçlarda ilk çalışma benzinle olur ve motor sıcaklığı ayarlanan sıcaklığa (ideali 34 derece) ulaştığında LPG ye geçiş sağlanır. Dolayısıyla geçiş bu sıralamada olduğu için bu problemden söz etmek anlamsızdır. LPG Propan ve Bütandan oluşur. Bu oranlarda arttırma yapılarak kışlık ve yazlık yakıt oluşturularak tüketiciye istasyonlardan sunulur. Karbüratörlü araçlarda bu yakıt düzenlemeleri ile geç çalışma olayı düzene sokulur.Ayrıca karbüratörlü araçlarda LPG regülatörü üzerindeki hava yakıt ayar vidası, çok açık veya çok kapalı ise araç geç çalışır. Bu nedenle karbüratörlü araçlarda hava filitresi değişiminden sonra, Emisyon cihazı ile LPG ayarı yapılmalıdır. LPG depoda sıvıdır. Motorda kullanılacak gaz haline geçmesi regülatörde sıcak su yardımıyla olur. Yani LPG için; ne kadar sıcak, o kadar verimli çalışmadır. LPG sıcağı sever. Sıcak havalar tasarrufu da etkiler.

Araç LPG de Çalışırken Benzin Pompası durdurulabilir. Ama bu istenen bir durum değildir.Hiçbir lpg dönüşüm kiti üreticisi firmanın dönüşüm kitinde,benzin pompasını susturmaya yönelik bir uygulama yoktur. Benzin pompası susturulduğunda, LPG den benzine ani geçişlerde sıkıntı yaşandığından, montaj kurallarında benzin pompasının susturulmaması istenir. Bazı dönüşüm kitleri bunun uygulanmasını engelleyici önlemler de almıştır. Benzin pompasını durdurma sebebimiz olan benzin pompasının yanmasını engellemeyi, depoda çeyrek depo benzin tutarak kuru çalışmayı engelleyerek sağlamış oluruz. Benzin deposu çeyrek deponun altına düşürülmezse böyle bir problemden de söz edilmez.

Araçlarda rölanti problemi, aracın kendisinden kaynaklanabileceği gibi LPG dönüşüm kitindeki hatalardan da kaynaklanabilir.Rölanti problemi genellikle aracın rölanti valfinin miadını doldurmasından veya motor yağı buharı ile aşırı kirlenip işlevini tam olarak yerine getirememesinden,manifolttan veya lpg nozül diplerinden hava almasından, boğaz kelebeğinin kirlenmesi veya arıza yapmasından, aracın debimetresindeki deformasyon sebebiyle havayı sağlıklı ayarlayamamasından kaynaklanır. Bu parçalardaki arızalar LPG de aracın rölantisini daha çok etkiler.Benzinde ise daha az etki gösterdiği için problem LPG nin problemi gibi görülür. Sanıldığının aksine problem araçtan kaynaklanır. Yeni araçlarda bu problemlere rastlanmaz. Araçta tüm bunlar sıkıntısız ise LPG dönüşümünde problem aranır. LPG enjektör uçlarından, hortum uzunluklarından ve montaj hatalarından da rölanti problemi oluşabilir.

LPG normal koşullarda kokusuzdur. Kaçak durumunda fark edilmesi için kokulandırılır. Bu koku kötü bir koku olmasıyla birlikte kullanıcıların emniyeti için katlanılması gereken olmazsa olmazlardandır. LPG neden koku yaparın sebeplerine gelince; montaj sonrasında sızdırmazlık gerektiren bağlantı elemanlarında herhangi bir kaçağın olması, LPG nin regülatörde sıcak su çevriminin olmaması nedeniyle buz tutması ve erime sonucu kokması ve regülatörün basınç yükselmelerinde aşırı basıncı tahliye etmesi sonucu koku oluşur.Ayrıca lpg ayarının düzgün yapılmaması sonucu egzostan yanmamış kokusu gelir.

Aracın yakıtını etkileyen bir çok etken vardır. LPG de çok yaktığını, çok iyi bir benzin yakıt ölçümü yapıldıktan sonra çıkan verilerle söylüyorsak ancak gerçek çözüme ulaşırız. Çünkü yeni nesil dönüşüm kitlerinde her şey neredeyse otomatik. Yakıt ayarı da otomatiktir. Eğer araçta kaçak yoksa ve ehil kişilerce, standarda uygun montaj yapılmışsa yakıt fazlalığı problemi LPG ile ilgili değildir. Yeni nesil kitlerde yakıtla ilgili dikkat edilecek en önemli husus ayar dediğimiz kalibrasyon işlemi aracın mevcut benzin değerlerine göre yapıldığı için, benzin değerleri doğruysa iyi ayar, benzin değerleri kötüyse kötü ayar yapılmış olur. Bu da aracın yakıt değerlerini etkileyen en can alıcı noktadır. Hülasa aracın benzin değerleri düzgünse LPG de mükemmele yakın verim alırsınız ve çok ekstrem durumlar hariç yakıt problemi yaşamazsınız.Lpg regülatörünün çok iyi ısınıyor olması gerekir.Eğer motor suyu regülatör içinde çok iyi çevrim yapamıyorsa,regülatör lpg akışından dolayı soğuyacak ve lpg yi tam olarak buharlaştıramıyacaktır.Buda yakıtın artmasına neden olacaktır.

LPG de araç çekmiyorsa, bunun birçok sebebi olabilir. Öncelikle hava yakıt karışımı olayına bakılmalıdır.(Lambda=1 olmalı) . Ateşleme sistemi elden geçirilmeli ve işin uzmanlarına araç ayar yaptırılmalıdır. Genellikle bu iki mesele halledildiğinde çekiş probleminin ortadan kalktığı görülmektedir.

LPG dönüşümünde eski tip dönüşüm kitleri ve yeni nesil dönüşüm kitleri mevcuttur. Çeşitli kit dönüşüm markaları ve onların versiyonları piyasaya sunulmuştur. Genel olarak mevcutta kullanılan sıralı enjeksiyon sistemlerdir. VSI bir LPG dönüşüm kitinin sıralı enjeksiyon sistemine verdiği addır.VSI ?buhar sıralı enjeksiyon? için kullanılan bir kısaltmadır.

Aracımızdaki LPG tankı her halükarda terleme yapar. Sebebi sıcaklık farklılıkları. LPG havayla temas ettiğinde buz tutar. Kaynama sıcaklıkları farklıdır. Bu sebeple tankın terlemesi kadar doğal bir hadise yoktur. Yani sıkıntılı bir durum söz konusu değildir.

Genellikle Volkswagen grubunda olan bu araçlara özel sistemler montaj edilmektedir. Aracın kendi enjektörleri yanma odasında olduğu için, mevcut çalışması esnasında içinden geçen benzin soğutma yapıyor ve enjektörleri yanma odasında koruyor. LPG de çalışması esnasında aracın enjektörlerini korumak için belirli zaman aralıklarıyla benzin de verilmesi gerekiyor. Bunun için özel kitler araca monte edilmeli. LPG de kullanım esnasında benzin tüketimi de olacağından tasarruf normal araçlara göre daha azdır. Özel kitler kullanılacağı için de dönüşüm fiyatları diğer araçlardan daha pahalıdır. Özetle FSI araçlara dönüşüm düşünenler tasarrufun daha az olmasını ve dönüşümün daha pahalı olmasını göz ardı etmemeli.

Ateşleme sistemi bir araçtan verim alabilmek için en önemli sistemdir.Aracın LPG ile kullanımı ve benzinli kullanımında ateşleme de bir farklılık olmaz. LPG li bir araçta ateşleme sisteminin korunması, benzinde korunmaması diye bir konu söz konusu değildir. LPG de kullanım aracın ateşleme sistemine bir zarar vermez. Yalnız LPG gaz fazında motora girdiği için bir arızayı benzinden çok çok daha önce gösterir. Mevcut bir ateşleme arızasını LPG de kullanırken daha önce hissedeceğinizden daha önce önlem alıp yolda kalınması ortadan kalkmış olur. Ateşleme sistemindeki aksaklıkları benzin absorbe ederken,yani saklarken, LPG saklamaz ve müdahale etmenizi gerektirir. Bu olay bir dezavantaj değil, tamamıyla anlaşıldığının aksine avantajdır.

LPG li araçlarda yağ ve buji bakımı mevcut benzin bakımlarında yapılmalıdır. Yani 10bin km de buji ve yağ bakımı yapılmalı. Normal koşullarda buji ve yağ da oluşan deformasyon, aracın LPG de kullanımı sonrası oluşmaz. Yağın renginde bir değişiklik olmaz. Bujilerde herhangi bir deformasyona rastlanmaz. Ama özelliklerini kaybettikleri için kullanım ömürlerini doldurduklarında değiştirilmelidirler.LPG li araçlar için yağ ve buji farklılık arzetmez.

LPG li araçlarda normal koşullarda %5 çekiş kaybı oluşur. LPG ile benzinin arasındaki yoğunluk farklılığından ötürü %5 düşüş olur. Bu kayıp küçük olduğundan , çoğu kullanıcı tarafından fark edilemez. Araç eski bir araçsa LPG de daha iyi çekiş olduğu kullanıcılar tarafından tespit edilmiştir. Bunun sebebi de aracın benzinde çalışırken kullandığı aksamlar zamanla yıpranmış ve bundan ötürü performans kaybı oluşmuştur. LPG dönüşüm sonrası yeni parçalar kullanıldığı için performans tam alınır. Kayıp oluşmaz ve aracın mevcut durumuna göre LPG ile daha verimli bir çalışır.